No icon

ADUNARE14

Adunarea generala CARP 2014

In data de 26 martie 2015 a avut loc adunarea generala a membrilor CARP Timisoara care s-a desfasurat in sala de sedinte de la sediu unde au fost dezbatute punctele stipulate in  convocator.
In continuare este prezentat raportul administratorilor pentru anul 2014 si evolutia indicatorilor in mandatul 2011-2014

  • Raport activitate CARPTimisoara 2014
  • Evolutia principalilor indicatori in mandatul 2011-2014
  • Cateva momente din desfasurarea Adunarii generale a membrilor CARP Timisoara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR CARP TIMISOARA

din data de  26.03.2015 

1. Se aproba Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata in anul  2014 si  descarcarea de gestiune pentru anul 2014.

2. Se aproba Darea de seama financiar-contabila pe anul 2014.

3. Se aproba Bilantul contabil  incheiat la 31.12.2014 cu anexele aferente.

4. Se aproba Planul de investitii, dotari si reparatii rectificat realizat in anul 2014.

5. Se aproba Raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2014.

6. Se valideaza hotararile Consiliului Director luate in anul 2014.

7.Se hotaraste repartizarea excedentului realizat in anul 2014, in suma de 603.128,34 lei astfel:

ñ  membrii CARP  - 397.309 lei

ñ  fond pentru prestatii sociale – 64.519,34 lei

ñ  fond pentru creante imobilizate – 15.000 lei

ñ  fond pentru dotari si reparatii – 70.000 lei

ñ  fond pentru activitati socio-culturale – 56.300 lei

8. Se hotaraste trecerea la venituri a sumelor incasate pentru ajutoare de deces ale membrilor retrasi sau care si-au pierdut dreptul de a primi ajutor de deces.

9. Se aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, venituri totale – 2.300.700 lei , cheltuieli totale – 2.300.700 lei si Planul de investitii, dotari si reparatii pe  anul 2015 – 162.000 lei.

10. Se aproba proiectul de plan de masuri pentru anul 2015 asa cum a fost completat de Adunarea Generala si se mandateaza Consiliul Director sa duca la indeplinire toate Hotararile Adunarii Generale.

11. Se hotaraste modificarea art.35 din Statut.

12. Se aproba Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata in mandatul 2011-2014.

13. Se alege dl Punga Mihail in functia de presedinte CARP pentru mandatul 2015- 2019 .

14. Se aleg urmatorii membrii ai Consiliului Director pentru mandatul 2015- 2019 :

            - Dagla Daniela

            - Stefan Petru

            - Bucurestianu Vasile

            - Schwimmer Victor

15. Se numesc urmatorii membri in Comisia de Cenzori pentru mandatul 2015- 2019 :

- Neagu Elena

- Trif Viorel 

- Armeanu Stelian.

PRESEDINTE

PUNGA Mihail

Comment