No icon

adunare2017

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

 

A MEMBRILOR C.A.R.P. TIMISOARA din data de  06.04.2017

 

1. Se aproba Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata in  anul  2016 si descarcarea de gestiune pentru anul 2016.

 2. Se aproba Darea de seama financiar-contabila pe anul 2016.

 3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

 4. Se aproba Bilantul contabil  incheiat la 31.12.2016, cu anexele aferente.

 5. Se aproba Planul de investitii realizat in anul 2016.

 6. Se aproba Raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2016.

 7. Se hotaraste repartizarea excedentului realizat in anul 2016, in suma de 422.522,05 lei, astfel:

de repartizat membrilor CARP  - 269.481,04 lei

 fond pentru prestatii sociale – 100.000 lei

fond pentru creante imobilizate – 3.041,01 lei

 fond pentru dotari si reparatii – 50.000 lei

8. Se hotaraste trecerea la venituri a sumelor incasate pentru ajutoare de deces ale membrilor retrasi sau care si-au pierdut dreptul de a primi ajutor de deces.

 9. Se aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si Planul de investitii pe  anul 2017.

 10. Se aproba proiectul de plan de masuri pentru anul 2017, asa cum a fost completat de Adunarea Generala si se mandateaza Consiliul Director sa duca la indeplinire toate Hotararile Adunarii Generale.

11. Se hotaraste modificarea Statutului potrivit propunerilor Consiliului Director.

 

PRESEDINTE

PUNGA Mihail

Comment