No icon

Hotarare

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR C.A.R.P. TIMISOARA din data de 22.03.2018

1. Se aproba Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata in  anul  2017 si descarcarea de gestiune pentru anul 2017.

 2. Se aproba Darea de seama financiar-contabila pe anul 2017.

 3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

 4. Se aproba Bilantul contabil  incheiat la 31.12.2017, cu anexele aferente.

 5. Se aproba Planul de investitii realizat in anul 2017.

 6. Se aproba Raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2017.

 7. Se hotaraste repartizarea excedentului realizat in anul 2017, in suma de 1.152.663,71 lei, astfel:

  • de repartizat membrilor CARP  - 505.000 lei
  • fond pentru prestatii sociale – 100.647,86 lei
  • fond pentru creante imobilizate – 60.000 lei
  • fond pentru dotari si reparatii – 120.000 lei
  • fond pentru activitati socio-culturale – 20.000 lei
  • diferenta de excedent nerepartizat – 347.015,85

8. Se hotaraste trecerea la venituri a sumei de 98.763 lei, reprezentand sume incasate pentru ajutoare de deces ale membrilor retrasi sau care si-au pierdut dreptul de a primi ajutor de deces .

 9. Se aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si Planul de investitii pe  anul 2018.

 10. Se aproba proiectul de plan de masuri pentru anul 2018, asa cum a fost completat de Adunarea Generala si se mandateaza Consiliul Director sa duca la indeplinire toate Hotararile Adunarii Generale.

11. Se hotaraste modificarea art.2 din Statut prin introducerea unui nou alineat    cu urmatorul continut „ Asociatia poate infiinta filiale si sucursale.”.

12. Se hotaraste constituirea a doua sucursale, astfel :

        - In orasul BUZIAS - Str. Principala nr.11, sub denumirea “Pensiunea CARP Timişoara”, unde  se vor desfasura urmatoarele activitati :

- servicii  de cazare pentru membrii CARP Timisoara si ocazional pentru alte categorii de solicitanţi;

- organizare de evenimente ;

- organizare de activitati de mentinere a starii de sanatate prin miscare in aer liber, activitati recreative etc ;

- acordarea de servicii in domeniul controlului si mentinerii starii de sanatate pentru membrii;

- promovare CARP Timisoara;

- atragere de noi membrii,;

- sprijinire membrii prin acordarea de imprumuturi rambursabile, ajutoare banesti sau materiale membrilor, ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu imormantarea fostilor membrii;

- alte activitati date in competenta de catre Consiliul Director.

         -  În orasul DETA - Str. Victoriei nr.92 , unde  se vor desfasura urmatoarele activitati:

- promovare CARP Timisoara;

- atragere de noi membrii,;

- sprijinire membrii prin acordarea de imprumuturi rambursabile, ajutoare banesti sau materiale membrilor, ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu imormantarea fostilor membrii;

- facilitarea  acordarii de servicii medicale si mentinere a starii de sanatate pentru membrii CARP;

- alte activitati date in competenta de catre Consiliul Director.

 

 

PR ESEDINTE

PUNGA Mihail

Comment