No icon

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A EXCURSIILOR INTERNE

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TIMISOARA

CAL.  BOGDANESTILOR NR. 4

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A EXCURSIILOR

                                                                                                01.06.2017

I. SCOP

1. Petrecerea placută, agreabilă şi utilă a timpului, de catre membrii, prin parcurgerea celor mai frumoase trasee turistice naţionale şi internaţionale.

2. Vizionare de obiective social-culturale, monumente istorice, mănăstiri, parcuri si rezervaţii naturale declarate monumente naturale, staţiuni balneo-climaterice etc.

 

II. EXCURSIA SE ORGANIZEAZA:

1. Din iniţiativa proprie a organizatorului de excursie şi a comisiei de turism;

2. Din iniţiativa agenţilor sociali;

3. In mod individual la cererea a cel puţin 15 membrii CARP;

4. Excursia se aproba de catre consilierul responsabil al comisiei de cultura-turism, pe baza unui program lunar de excursii, insoţit de un deviz de deplasare întocmit de organizatorul excursiei.

5. Programul de excursie se afişeaza cu minim 10 zile inainte de efectuare, la loc vizibil pentru cei interesaţi, de catre organizatorul excursiei

6. Lunar se vor efectua maxim 14 zile de excursii.

 

III. REGULI PENTRU PARTICIPARE LA EXCURSII

1. Se pot inscrie pentru participare in excursii :          - Membrii CARP si membrii lor de familie

                                                                                    - Alte persoane interesate.

2. Inscrierea la excursie se face pe baza solicitarii personale cu cel putin trei zile lucratoare inaintea plecarii in excursie.

3. La inscrierea in excursie vor avea prioritate membrii CARP care nu au mai participat la alte excursii.

4. Atribuirea locului ocupabil in microbuz se face in ordinea înscrierilor.

5. Microbuzul va fi numerotat cu locuri de la 1 la 17.

6. Participantul la excursie va achita la înscriere taxele aferente, conform tarifelor stabilite de Consiliul  Director astfel:

 -0,08 lei/km la primele 2 excursii de 1 zi -  membrii CARP

 -0,08 lei/km pentru membrii de familie minori – copii, nepoti

 -0,12 lei/km excursia a 3-a indiferent de durata sejurului - membrii CARP.

 -0,21 lei/km de la a 4-a excursie - membrii CARP.

 -0,21 lei/km pentru orice excursie solicitata de cei care nu sunt membri CARP

7. Subventiile CARP la excursii se acorda celor care au o vechime de peste 1 an si membrilor noi inscrisi care au achitat anticipat pentru un an cotizatia, si contributia de membru.

8. Subventionarea se acorda numai pentru primele 3 excursii.

9. In cazul membrilor  care achitand anticipat cotizatia si contributia au beneficiat de subventie, retragerea din organizatie inainte de implinirea unui an de la inscriere atrage plata valorii subventiilor  de care au beneficiat . Valoarea subventiilor se va retine la lichidare din fondul cotizat,.

10. Cheltuielile privind diurna si cazarea conducatorului auto se recupereaza de la participanti.

 

IV. CONDITII DE DEPLASARE ŞI RENUNTARE

A. Deplasarea;

1. Excursia se efectueaza cu conditia ocuparii a minim 15 locuri.

2. Pentru excursie nu se vor inscrie mai mult de 17 si mai puţin de 15 persoane.

3. Premergator plecării în excursie, conducatorul auto intreprinde următoarele:

            -verifica starea tehnică a maşinii si elimina eventualele defecţiuni

            -se informeaza asupra stării drumurilor din traseul ce urmează a fi parcurs

            -urmăreşte buletinele meteo pentru a evita zonele supuse ploilor torenţiale, inundaţii, alunecări de teren, căderi de copaci si blocari de drumuri.

4. Deplasările se vor face doar cu ordin de deplasare şi foaie de parcurs semnate de conducătorul unitaţii.

5. Alimentarea cu carburant se face numai de la statiile ROMPETROL, OMW, MOL, LUCKOIL.

6. In cursul unei saptamani, excursiile nu vor depasi 4 zile lucratoare (luni sau vineri conducatorul auto este prezent la sediul CARP).

7. Lunar se vor planifica si efectua maxim 14 zile de excursie.

 

B. Renuntarea:

1. Se face  personal de catre solicitant, cu cel putin trei zile lucratoare inainte de data plecarii. Numai in aceste conditii suma achitata va fi restituita solicitantului, sau considerata plata pentru o alta excursie viitoare.

2. Completarea locului devenit liber, se va face prin inlocuire, numai cu persoane indreptatite la participare.

3. In caz de forta majora dovedita(internare in spital, deces in familie, calamitati naturale, etc.), cel inscris in excursie poate renunta indiferent de cele stipulate la pct.1, iar restituirea contravalorii excursiei se va face urmare cererii insotite de acte doveditoare, cu aprobarea presedintelui CARP Timisoara.

4. In cazul scaderii numarului de participanti la sub 15, excursia se va reprograma.

5.La insistenta participantilor inscrisi, cu aprobarea presedintelui CARP, in cazuri exceptionale, excursia se poate efectua si sub limita minima de participante, daca se achita integral costurile aferente celor 17 locuri.

 

V. CONDIŢII DE CONDUITĂ

A. Participanţii la excursie:

1. Tinută vestimentară adecvată pentru excursie, conduita decenta fata de conducatorul auto, organizatorul excursiei si fata de toti participantii la excursie, respectarea duratei de stationare comunicata de catre organizatorul excursiei.

2. Limitarea bagajelor la strictul necesar.

3. Promovarea unui comportament elevat, civilizat, prietenesc si de întrajutorare  între participanţi.

4. Este interzis accesul în autocar cu animale, băuturi alcoolice si sau substanţe inflamabile.

5. Se interzice fumatul şi consumul de băuturi alcoolice in  microbuz .

B.Obligatii ale organizatorului de excursie şi conducătorului auto:

1. Documentarea asupra traseului propus şi a obiectivelor ce urmeaza să fie vizitate.

2. Promovarea unei atitudini prietenoase şi amabile in relaţiile cu participantii, începând cu momentul înscrierii şi pe tot parcursul excursiei.

3. Furnizarea de informaţii  amănunţite, certe şi utile asupra excursiei.

4. In timpul excursiei se vor da explicaţii asupra traseului, importanţei istorice şi de patrimoniu a obiectivelor şi locurilor ce se viziteaza.

5. Organizatorul de excursie la solicitarile excursionistilor se preocupa si pentru asigurarea cazarii.

 

VI. DECONTAREA

1. Inaintea plecării în excursie, cu cel puţin o zi lucratoare, sumele încasate pentru transport, diurnă şi cazare se depun la casierie de catre organizatorul excursiei.

2. Decontarea avansului ridicat de conducătorul auto se va face în ziua lucratoare următoare înapoierii din excursie, până la ora 12.00.

3. La decont se vor anexa următoarele documente:

- ordin de deplasare

- foaie de parcurs

- documente justificative pentru cheltuielile efectuate (motorină, cazare, alte cheltuieli)

4.Conducatorul auto nu poate efectua mai mult de 8 ore suplimentare pe saptamana. Ele se pot efectua doar  la solicitarea angajatorului  şi se vor compensa prin ore libere  in urmatoarele 30 de zile dupa efectuare.

 

Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 02.05.2017.

PRESEDINTE

MIHAIL PUNGĂ

Comment