No icon

ONLINE

ADUNARE GENERALA 2022 HOTARARE actualizat 15.04.2022

In data de 24 martie sa desfasurat ADUNAREA GENERALA CARP PRIMATIM Timisoara cu participare online

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A MEMBRILOR ASOCIATIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PRIMA-TIM

din data de  24.03.2022

 

  1. Se aproba Raportul Consiliului Director privind activitatea desfasurata in  anul  2021 si descarcarea de gestiune pentru anul 2021.

  2. Se aproba Darea de seama financiar-contabila pe anul  2021.

  3. Se aproba Bilantul contabil  incheiat la 31.12.2021, cu anexele aferente.

  4. Se aproba Planul de investitii, dotari si reparatii realizat in anul 2021-rectificat.

  5. Se aproba Raportul comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2021.

  6. Se hotaraste repartizarea excedentului realizat in anul 2021, in suma de

1.524.947,42 lei, astfel:

  • de repartizat membrilor un procent de 4%  -   906.979 lei
  • fond pentru creante imobilizate – 100 000 lei
  • fond pentru ajutor de deces  -      300 000 lei
  • fond pentru dotari si reparatii –  31.823,60   lei
  • nerepartizat – 186.144,82 lei

7. Se valideaza punctul 5 din Hotararea Consiliului Director nr.32/17.08.2021 privind incetarea obligatiei de plata a cotizatiei de membru la realizarea unui fond social in valoare de 20.000 lei si punctul 1 din Hotararea Consiliului Director nr.37/21.09.2021 privind stabilirea valoarii minime lunare contributiei la 11 lei ( minim 5 lei ajutor de deces si 6 lei contributia fixa)

8. Se aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si anexele si Planul de investitii pentru  anul 2022.

9. Se aproba proiectul de plan de masuri pentru anul 2022  si se mandateaza Consiliul Director sa duca la indeplinire toate Hotararile Adunarii Generale.

 

 

PRESEDINTE

PUNGA Mihail

 

Comment