No icon

REGULAMENT

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE IMPRUMUTURI MEMBRILOR ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM din 01.03.2022

                                                                                                                                       EXTRAS

din

REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI MEMBRILOR

ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM din 01.03.2022

 

           Împrumutul se acordă membrilor Asociației CA.R.P. PRIMA-TIM care au achitat cotizația și contribuția pentru 12 luni .

 • Portofoliul de imprumuturi si dobanzi:

a.  MINI –  până la 7.000 lei -  7%

b. ÎN LIMITA SOLDULUI COTIZAT majorat cu bonsul de vechime – 7%

c. INSTANT – de la 6.001 lei la 10.000 inclusiv -  8%

d. STANDARD – de la 10.001 până la 20.000 lei - 10%

e. AVANTAJ – de la 20.000 - 10%

f. FIDEL - pentru împrumuturile de la 20.000 lei, mai puţin cele privind refinanţarea, se va acorda o reducere treptată a dobânzilor cu procente de câte 0,5%/an pentru fiecare nou împrumut solicitat. Reducerea totală a ratei dobânzii va fi de cel mult 2%/an. De aceasta facilitate vor beneficia cei care nu au înregistrat restanţe pe durata derulării ultimelor doua contracte de imprumut anterioare.

g. ANIVERSAR 70 – prin hotărârea Consiliului Director

 • Perioade de acordare a împrumuturilor:
 1. 6 luni -18 luni ---- pentru sume de până la/inclusiv 7.000 lei;
 2. 6 luni - 24 luni-----pentru sumele de la 7.001-10.000 lei
 3. 6 luni -30 luni ---- pentru sume de la 10.001 lei până la 20.000 lei
 4. 6 luni -36 luni---- pentru sume de la 20.000 lei până la 35.000 lei
 5. 6 luni -42 luni----- pentru sume de la 35.000 lei.
 • Fondul social necesar (se poate constitui și din împrumutul acordat) :
  • cel puțin 20% din valoarea împrumutului pentru împrumuturi pana la 20000 lei
  • cel puțin 12% din valoarea împrumutului pentru împrumuturi de la 20000 lei
 • Imprumuturi fără giranți :
  • fondul cotizat + 400 lei pentru cei cu vechime până la 5 ani
  • fondul cotizat + 800 lei pentru cei cu vechime între 5-10 ani
  • fondul cotizat + 1000 lei pentru cei cu vechime mai mare de 10 an
 • până la 7.000 lei – pensia împrumutatului minim 1300 lei
 • Imprumuturi cu giranți :
  • numărul de giranți se stabilește tinându-se cont ca suma veniturilor lunare din pensii și salariile împrumutatului și giranților să fie DE CEL PUȚIN 3 ORI MAI MARI decât rata lunară (împrumut + dobândă) ce urmează a fi platită de împrumutat.
  • cel puțin un girant, în cazul împrumutatului salariat, trebuie să fie pensionar. Giranții pensionari pot avea pensii anticipate sau pensii de invaliditate cu termen de revizuire medicală mai mare decat data scadenta a imprumutului
  • pensia minimă a giranților pensionari trebuie să fie de minim un punct de pensie
  • în cazul membrilor C.A.R.P. Prima-Tim persoane casnice, șomeri, cu pensie de tutore, pensie de boală-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate se necesită un girant în plus
 • Cheltuieli de analiză și întocmire a dosarului de împrumut:
  • împrumut fără giranți                        –   20 lei;
  • împrumut cu 1 sau mai mulți giranți –   50 lei;
  • împrumuturi  de la 20.000 lei            –  100 lei.
 •  Documente necesare solicitantului/girantilor:
  •  carnetul de membru
  • talonul de pensie din luna în care se acordă împrumutul sau din luna anterioară/adeverința de la Casa Județeană de Pensii, în original. Pentru membrul salariat, adeverință tip, primită de la ASOCIATIA CARP PRIMA-TIM sau descărcată de pe www.carptimisoara.ro, completată, cu număr de înregistrare cu sau fără ștampilă şi adeverinţă cu stagiul de cotizare de la Casa Județeană de Pensii. De legalitatea și corectitudinea datelor din adeverințele salariaților raspund salariatul și unitatea care le-a eliberat;
  •  buletin sau carte de identitate în original;
  • după caz, decizia de pensionare pentru limită de varstă sau decizie asupra capacitatii de muncă și planul de recuperare pentru pensionarii de boală.
 • Rambursarea si refinantarea imprumutului:
  •  Împrumuturile se rambursează lunar, conform contractului şi graficului de rambursare, până inclusiv în ultima zi din lună pe toată perioada de derulare a acestuia.
  •  Împrumutatul are dreptul să ramburseze anticipat suma împrumutată în întregime sau parțial, fără costuri.
  • Refinanţarea se poate aproba pentru plata obligaţiilor curente şi/sau restante ce decurg din contractul în derulare sau pentru alte nevoi, numai dacă au fost achitate din surse proprii cel puţin 75% din suma împrumutată şi toate costurile ocazionate de aceasta.
  •  Rambursarea imprumutului se face numerar sau prin POS la casieria ASOCIATIEI CARP PRIMA-TIM si prin agenții sociali , sau prin transfer bancar.
  •  Ordinea de încasare. Dupa achitarea obligatiilor statutare, obligațiile de plată izvorâte din împrumuturi se sting integral în ordinea scadenței. Dacă plățile depășesc scadența ordinea va fi: penalități, dobânzi restante, împrumut restant, dobânzi curente, împrumuturi curente.
    
 • Nerestituirea la termen a imprumutului:
  • Dacă împrumutatul nu își îndeplineşte la scadență obligațiile asumate prin contract se aplică penalitățil de 0.2%/zi de intarziere.
  • În vederea recuperării sumelor restante de plată se aplică prevederile “Procedurii de recuperare restanţieri şi debitori “ aprobată de Consiliul Director.
  • În caz de neplată a 3 rate lunare, se va demara executarea silită a împrumutatului și a giranților, pentru sumele datorate, in conformitate cu prevederile contractului de imprumut. Cheltuielile de executare silita vor fi suportate in intregime de catre imprumutat si giranti.

Comment