No icon

REGULAMENT

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE IMPRUMUTURI MEMBRILOR CARP TIMISOARA DE LA 01.05.2018

REGULAMENT PENTRU

ACORDAREA DE IMPRUMUTURI MEMBRILOR CARP TIMISOARA    

DE LA  01.05.2019

 

ART.1. GENERALITATI

1.1. In temeiul art.7, 13, 14 si 15 din Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, art.4, 5 lit.a pct.1, 17 lit.b si art.19 al.1 din Statutul CARP Timisoara, OUG nr.50/2010, OG nr. 28/2006, Legea nr.93/2009 si art.1418 ,1516, 1522, 1523, 1526, 2158, 2167-2170 , 2294, 2295, 2297, 2300, 2302, 2305, 2306, 2311, 2313 Cod Civil,  la solicitare, CARP Timisoara  acorda membrilor sai imprumuturi conform prezentului Regulament.

1.2. Imprumutul se acorda  in baza unui contract de imprumut ( potrivit modelului aprobat de Consiliul director) care se incheie dupa indeplinirea tuturor cerintelor care sa-i asigure derularea in bune conditii si de asemenea siguranta recuperarii sumelor imprumutate, a dobanzii si a cheltuielilor anexe cand este cazul.

1.3. Conditii generale de acordare :

a. vechime in CARP Timisoara 6 luni sau cotizatia achitata pentru cel putin 6 luni 

b. contributia achitata pentru cel putin 6 luni

c. sold cotizat de cel putin 1/5 din valoarea imprumutului, sau retinut din suma imprumutata

d. giranti potrivit art.3.

1.4. Perioada pentru care se poate acorda imprumutul  :

6 luni -12 luni ---- pentru sume de pana la 2000 lei inclusiv

6 luni -24 luni ---- pentru sume de la 2001 lei pana la 7000 lei

6 luni -36 luni----- pentru sume de peste 7001 lei

6 luni -48 luni----- pentru imprumuturi cu dobanda la sold

1.5.Sumele imprumutate sunt purtatoare de dobanzi anuale.

 

ART.2. DOBANDA                                                                                                       

2.1. Dobanzile anuale pentru imprumuturi sunt :

  • la sume pana la 4000 lei                        7%

          -    la sume peste    4000 lei                      10%

2.2.Valoarea dobanzii, cu exceptia imprumutului cu dobanda la sold, se calculeaza in functie de numarul de luni pentru care s-a luat imprumutul dupa formula : dobanda in lei = (suma imprumutata X nr.de luni X rata anuala a dobanzii in %) impartit la 12 luni.

2.3.Cu aprobarea presedintelui CARP, la cererea imprumutatului, in cazul restituirii imprumutului inainte de termenul final de scadenta, in conditiile art.9 din prezentul Regulment, pentru lunile achitate in avans, dobanda se recalculeza si se restituíe imprumutatului, exceptie facand imprumuturile la sold. Achitarea integrala a dobanzii aferente primelor 6 luni de rambursare este obligatorie.

2.4. Solicitantii de imprumut in limita soldului de cotizatie vor achita o dobanda anuala unica de 7% inclusiv in conditiile aplicarii art.3.2.

 

ART.3. GARANTAREA IMPRUMUTULUI si GIRANTII

3.1. Imprumuturile se garanteaza, dupa caz, cu pensia sau salariul imprumutatului si ale altor persoane girante-fideiusori care, in cadrul contractului de imprumut, se obliga in solidar cu imprumutatul la restituirea imprumutului, dobanzii si celorlalte cheltuieli (postale, de executare...)

3.2. Pentru urmatoarele  imprumuturi   nu sunt necesari giranti :

a. pentru imprumutul ce se acorda in limita soldului cotizat majorat cu 200  lei in cazul membrilor cu vechime in CARP Timisoara intre 1- 5 ani,

b. pentru imprumutul ce se acorda in limita soldului cotizat majorat cu 400 lei in cazul membrilor cu vechime in CARP Timisoara intre 5 - 10 ani,

c. pentru imprumutul ce se acorda in limita soldului cotizat majorat cu 600  lei in cazul membrilor cu vechime in CARP Timisoara mai mare de 10 ani.

d. pentru imprumutul pana la 4000 lei cu conditia ca imprumutatul sa aiba o pensie de minim 1000 lei.

e. pentru imprumuturile persoanelor casnice, someri, cu pensie de tutore, pensie de urmas, pensie de boala-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate  si pensionari din alte sisteme de pensii, in cazul in care suma de restituit (imprumutul+dobanda) este egala sau mai mica decat soldul cotizat.

3.3. Numarul de giranti necesari aprobarii imprumutului sunt:

- 1 girant minim (pensionar sau salariat) daca suma imprumutata este mai mare de 4.000 lei. Girantul, in cazul imprumutatului salariat, trebuie sa fie pensionar.

- Numarul de giranti pentru imprumuturile de peste 4.000 lei se stabileste prin cumularea veniturilor  individuale ale titularului si ale girantilor, trebuie sa fie cel putin de 3 ori mai mari decat rata lunara, tinandu-se cont si de soldul cotizat al imprumutatului. In cazul in care imprumutatul sau girantii nu indeplinesc conditiile de mai sus, numarul de giranti se va suplimenta, dupa caz, in functie de veniturile acestora.

Girantii pensionari pot avea pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate sau pensii de invaliditate cu termen de revizuire medicala care sa nu pericliteze capacitatea de rambursare a imprumutului.

3.4. Pensia minima a girantilor pensionari pentru imprumuturile pana la  4.000 lei trebuie sa fie de minim 1.000 lei, iar pentru imprumuturile de peste 4.000 lei trebuie sa fie de cel putin valoarea unui punct de pensie .                                              

3.5.In cazul membrilor CARP : persoane casnice, someri, cu pensie de tutore, pensie de urmas, pensie de boala-handicap, de agricultori, cu venituri minime garantate se necesita un girant in plus.

 

ART.4. CALCULUL  RATEI  LUNARE

4.1. La valoarea sumei solicitate se adauga dobanda si se imparte la numarul de luni pentru care se ia imprumutul, stabilindu-se astfel rata care potrivit contractului trebuie sa se achite lunar de catre imprumutat.

4.2. Rata lunara nu poate sa depaseasca 1/3 din pensia imprumutatului sau a salariului net pentru persoanele angajate, conditie care se aplica si in cazul imprumuturilor cu giranti.

4.3. Daca este cazul, regularizarea sumelor se face la ultima rata.

4.4. Pentru imprumuturile de 30.000 lei - 50.000 lei, ratele lunare se inscriu in graficul de rambursare anexa la contract. Rata lunara se calculeaza prin insumarea imprumutului impartita la numarul de luni si a dobanzii lunare calculate dupa formula : dobanda lunara =sold imprumut x rata dobanzii% x numarul de zile a lunii/360.

 

ART.5.DOSARUL DE IMPRUMUT

5.1.Dosarul de imprumut va avea urmatorul continut:

A. Pentru solicitant:

a. carnetul de membru CARP, cu contributia si cotizatia platite la zi;

b. talonul de pensie din luna in care se acorda imprumutul sau din luna anterioara/adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii, original si o copie xerox care se va semna de conformitate in fata angajatului CARP, iar pentru membrul salariat, adeverinta tip, primita de la CARP, completata, cu numar de inregistrare si cu stampila. De legalitatea si corectitudinea datelor din adeverintele salariatilor raspunde unitatea care le-a eliberat.;

c. buletin sau carte de identitate in original si o copie xerox, care se va semna de conformitate in fata angajatului CARP/agentului social;

d. dupa caz, decizie de pensionare pentru limita de varsta sau decizie asupra capacitatii de munca si plan de recuperare pentru pensionarii de boala,o copie xerox, care se va semna de conformitate in fata angajatului CARP/agentului social ;

e. proiect de contract de imprumut-la solicitarea imprumutatului.

 

B. Pentru fiecare girant:

a. talonul de pensie in original sau adeverinta de la Casa Judeteana de Pensii, din luna in curs sau luna anterioara  solicitarii imprumutului, iar pentru girantul salariat, adeverinta tip, primita de la CARP, sau descarcata de pe www.carptimisoara.ro, completata. De legalitatea si corectitudinea datelor din adeverintele salariatilor raspunde unitatea care le-a eliberat ;

b. buletin sau carte de identitate in original si copie xerox, care se va semna de conformitate in fata angajatului CARP/agent social;

 

 

5.2. Contractul de imprumut

Dupa acordarea informatiilor, a lamuririlor necesare, dupa discutarea cu imprumutatul a proiectului de contract si a graficului de rambursare, dupa alcatuirea dosarului de imprumut si verificarea tuturor documentelor necesare acordarii imprumutului, personalul CARP cu atributii in acest sens/agentul social, va redacta Contractul de imprumut, pe modelul aprobat de Consiliul Director si  va solicita imprumutatului si girantilor semnarea in fata sa.  Contractul se va incheia in atatea exemplare incat dupa incheierea lui fiecare sa primesca astfel : 2 ex.CARP, cate un exemplar solicitantul si fiecare girant.

5.3 Valoarea cheltuielilor de intocmire a dosarului de imprumut, suportate de catre imprumutat, este: - imprumut fara giranti - 15 lei

- imprumut cu 1 girant – 30 lei

- imprumut cu 2 giranti – 40 lei

- imprumut cu 3 giranti si mai multi – 60 lei

- imprumut de 30.000 lei - 50.000 lei – 100 lei

Pentru contractele intocmite de catre agenti sumele de mai sus se suplimenteaza cu 10 lei.

Pentru urgentele, insemnand alcatuirea dosarului si acordarea imprumutului pentru membrii CARP cu vechime mai mica de 6 luni si sau completarea fondului cotizat pentru a deveni suficient imprumutului solicitat, se incaseaza 20 lei in plus.

 

ART.6. ACORDAREA IMPRUMUTULUI

6.1. Intreg dosarul va fi prezentat, pentru semnare, Contabilului sef sau inlocuitorului acestuia apoi Presedintelui CARP .

6.2. Dupa semnarea contractului de catre conducerea CARP si vizarea pentru control financiar preventiv a chitantei, eliberarea banilor pentru imprumutul  solicitat se va face, dupa caz : la  caseria de la sediul CARP, prin posta sau prin agentii sociali . In toate situatiile, la casierie va ramane un exemplar al contractului. Banii nu se vor elibera imprumutatului  daca contractul nu este semnat de conducerea CARP si chitanta de plata nu este vizata pentru control financiar preventiv .

6.3. Dosarele lucrate de catre agentii sociali se vor preda angajatelor CARP cu atributii in acest sens. Aceasta va face verificarea formala a dosarului, va da contractului un numar de inregistrare din calculator si va preda dosarul, daca sunt respectate prevederile prezentului Regulament, pentru vizare si semnare. Dupa vizarea si semnarea dosarului, agentii sociali vor ridica banii de la caseria CARP pe baza de proces verbal de plati, iar   imprumutatii vor semna in fata acestora dovada de primire a banilor (chitanta) .

6.4. Imprumutatul si fiecare girant va primi cate un exemplar din contract, iar exemplarul cu declaratia imprumutatului, va ramane la dosarul de imprumut pentru urmarirea debitului.

6.5. Pentru imprumuturile acordate membrilor arondati sucursalelor Buzias si Deta, contractele de imprumut in valoare maxima  egala cu fondul cotizat plus 4.000 lei, se intocmesc, aproba si vizeaza pentru plata de catre sefii sucursalelor.

       La imprumuturile in cuantum mai mare decat cele de mai sus, sefii de sucursale intocmesc documentatia si o prezinta spre aprobare.

       Plata tuturor imprumuturilor acordate membrilor arondati sucursalelor va fi efectuata de catre sefii sucursalelor.

 

ART.7. IMPRUMUTURILE CARE SE ACORDA CU APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR

7.1. Consiliul Director aproba acordarea de imprumuturi pentru :

a.- personalul angajat;

b.- persoanele care compun Consiliul Director si Comisia de Cenzori;

c. - imprumuturi peste 10.000 lei

d.- cazurile speciale

e.- imprumuturile de 30.000 lei - 50.000 lei

7.2. Imprumuturile de la pct.7.1 lit. a-b, se acorda indiferent de soldul cotizat si de suma solicitata, cu  dobinda calculata per sold si in conditii care sa asigure recuperarea sumei imprumutate si a dobanzii.

7.3. Imprumuturile de la pct.7.1 lit. e se acorda, cu o dobanda de 10% la sold, cu fond social de 1|10 din valoarea imprumutului si cu giranti in functie de puterea de rambursare a titularului si a girantilor prezentati. Cel putin unul dintre giranti trebuie sa fie pensionar cu o pensie  de minim valoarea unui punct de pensie.

 

ART.8.NERESTITUIREA LA TERMEN A IMPRUMUTULUI

8.1. Pentru  neplata la termen a ratei  lunare, ultima zi a fiecarei luni, se datoreaza penalitati de intarziere de 0.2% pe zi de intarziere,la soldul datorat,valoarea penalitatilor putand depasi suma datorata.

8.2. Pentru neachitarea unei rate, imprumutatul este atentionat prin SMS/e-maill ( unde este posibil).

8.3. Pentru neachitarea ratelor, potrivit prevederilor Contractului de imprumut, doua luni consecutiv sau nu, se vor trimite incunostiintari imprumutatului si girantilor, iar apoi, daca in termenul acordat nu se face plata restantei sau reesalonarea ratelor si nu incepe achitarea la termen a ratelor lunare, se va demara procedura  de executare silita potrivit pct.8.4.

8.4. La cererea imprumutatului care a restituit cel putin ½ din imprumut, in situatii justificate, prin act aditional, CARP poate reesalona restituirea imprumutului ramas de plata, prin prelungirea termenului scadent al contractului cu maxim 6 luni, fapt ce impune recalcularea cuantumului dobanzii.

8.5. In caz de neplata  a 3 rate lunare, se va demara executarea silita a imprumutatului si a girantilor, pentru intregul contract, pe cheltuiala exclusiva a imprumutatului si a girantilor, fara nici o alta formalitate, indiferent de data scadentei lui .

8.6. In situatia aplicarii art.8.4., inainte de demararea executarii silite, se va proceda la diminuarea fondului cotizat, pana la limita a 10 lei, valoarea compensandu-se din suma datorata. 

 

ART.9.RESTITUIREA IMPRUMUTULUI  INAINTE DE SCADENTA

9.1. Restituirea imprumutului inainte de scadenta este posibila doar dupa trecerea unei perioade mai mari de 6 luni de la acordarea imprumutului.

9.2. In cazul imprumutului cu dobanda la sold, achitarea integrala a dobanzii aferente primelor 6 luni de rambursare, conform graficului, este obligatorie.

9.3.Cu aprobarea Presedintelui si viza Contabilului sef, la solicitarea imprumutatului aflat in imposibilitate de a-si achita imprumutul, in baza cererii tip si a situatiei fisei imprumutatului, compensarea soldului de imprumut cu fondul cotizat se va realiza cu conditia ca soldul cotizat ramas dupa compensare sa fie de minim 100 lei. Compensarea se va face fara restituirea dobanzii remuneratorii si doar daca cotizatia si contributia sunt platite la zi.

9.4. In situatia in care dupa achitarea a  cel putin ½ din imprumut, membrul CARP solicita un nou imprumut, se va proceda astfel:

- se va incheia un nou contract de imprumut, valoarea imprumutata fiind alcatuita din restul de plata a primului imprumut + suma solicitata suplimentar

- concomitent se va proceda la achitatea restului de plata pentru imprumutul anterior si recalcularea dobanzii pentru acesta

- imprumutatul va primi suma solicitata suplimentar.   

 

Aprobat in Consiliul Director din data de 10.04.2019.                                                      

 

                Presedinte - Mihail PUNGA                                                                 

    Membrii :  - Stefan Petru

-  Dagla Daniela

-  Neagu Elena

-  Armean Stelian

 

                                                                        Comisia de cenzori

                                                                         Giuchici Rozalia

                                                                         Barbu Aurora-Felicia

                                                                         Ilie Matei

 

Comment