No icon

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A EXCURSIILOR 01.03.2023

ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TIMISOARA PRIMA TIM

CALEA  BOGDANESTILOR NR. 4

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI DESFĂSURARE A EXCURSIILOR

                                                                                                                                            01.03.2022

 

 

I. SCOP

1. Petrecerea placută, agreabilă şi utilă a timpului, de catre membrii, prin parcurgerea celor mai frumoase trasee turistice naţionale şi internaţionale.

2. Vizionare de obiective social-culturale, monumente istorice, mănăstiri, parcuri si rezervaţii naturale declarate monumente naturale, staţiuni balneo-climaterice etc.

 

II. EXCURSIA SE ORGANIZEAZA:

1. Din iniţiativa proprie a organizatorului de excursii, AGENTIA DE TURISM CARDINAL VACANCE şi a comisiei de turism din cadrul asociatiei.

2. Din iniţiativa agenţilor sociali sau  a membrilor asociatiei.                                                      

3. Programul de excursie se afişeaza cu minim 10 zile inainte de efectuare, la loc vizibil pentru cei interesaţi, de catre organizatorul excursiei.

4.Progamele de excursii vor fi afisate la GHISEUL CARDINAL VACANCE si difuzate pe SITE-ul si FACEBOOK-ul asociatiei.

 

III. REGULI PENTRU PARTICIPARE LA EXCURSII

1. Se pot inscrie pentru participare in excursii :        - Membrii CARP si membrii lor de familie

                                                                                   - Alte persoane interesate.

2. Inscrierea la excursie se face pe baza solicitarii personale cu cel putin trei zile lucratoare inaintea plecarii in excursie.

3.Membrii asociatiei CARP-PRIMATIM inscrisi la excursie sa aiba achitate la zi cotizatia,contributia si rata de imprumut daca este cazul.

4. La inscrierea in excursie vor avea prioritate membrii care nu au mai participat la alte excursii.

5. Atribuirea locului ocupabil in microbuz se face in ordinea înscrierilor.

6. Participantul la excursie va achita la înscriere taxele aferente, conform tarifelor stabilite de CARDINAL VACANCE in colaborare cu organizatorul de excursii al asociatiei CARP PRIMATIM.

7. Subventiile asociatiei la excursii se acorda celor care au o vechime de peste 1 an si membrilor noi inscrisi care au achitat anticipat pentru un an cotizatia, si contributia de membru.

8. Subventionarea anuala se acorda numai pentru costul transportului si este de 40% pentru prima   excursie si 30% pentru a doua excursie indiferent de durata acestora.                                                                                               9.In cazul membrilor  care achitand anticipat cotizatia si contributia au beneficiat de subventie, retragerea din organizatie inainte de implinirea unui an de la inscriere atrage recuprarea valorii subventiilor  de care au beneficiat . Valoarea subventiilor se va retine la lichidare din fondul cotizat,.

 

IV. CONDITII DE RENUNTARE

1. Renuntarea se face  personal de catre solicitant, cu cel putin trei zile lucratoare inainte de data plecarii. Numai in aceste conditii suma achitata va fi restituita solicitantului, sau considerata plata pentru o alta excursie viitoare.

2. Completarea locului devenit liber, se va face prin inlocuire, numai cu persoane indreptatite la participare.

3. In caz de forta majora dovedita (internare in spital, deces in familie, calamitati naturale, etc.), cel inscris in excursie poate renunta indiferent de cele stipulate la pct.1, iar restituirea contravalorii excursiei se va face urmare cererii insotite de acte doveditoare.          

                                                           

V. CONDIŢII DE CONDUITĂ

A. Participanţii la excursie:

1. Tinută vestimentară adecvată pentru excursie, conduita decenta fata de conducatorul auto, organizatorul excursiei si fata de toti participantii la excursie, respectarea duratei de stationare comunicata de catre organizatorul excursiei.

2. Limitarea bagajelor la strictul necesar.

3. Promovarea unui comportament elevat, civilizat, prietenesc si de întrajutorare  între participanţi.

4. Este interzis accesul în autocar cu animale, băuturi alcoolice si sau substanţe inflamabile.

5. Se interzice fumatul şi consumul de băuturi alcoolice in  autocar sau microbuz.

 

B.Obligatii ale organizatorului de excursie şi conducătorului auto:

1. Documentarea asupra traseului propus şi a obiectivelor ce urmeaza să fie vizitate.

2. Promovarea unei atitudini prietenoase şi amabile in relaţiile cu participantii, începând cu momentul înscrierii şi pe tot parcursul excursiei.

3. Furnizarea de informaţii  amănunţite, certe şi utile asupra excursiei.

4. In timpul excursiei se vor da explicaţii asupra traseului, importanţei istorice şi de patrimoniu a obiectivelor şi locurilor ce se viziteaza.

 

VI. DECONTAREA

1. Inaintea plecării în excursie, cu cel puţin o zi lucratoare, sumele subventionate pentru  transportul  membrilor asociatiei vor fi factúrate catre asociatia CARP PRIMA-TIM de  catre CARDINAL VACANCE la in vederea incasarii.

 

Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 22.02.2022.

 

 

 

PRESEDINTE

MIHAIL PUNGĂ

Comment